Zobacz rezultat

Zbudujmy studnię, aby dzieci nie musiały pić brudnej wody z sadzawki

7 845,26 zł (39,42%)