Specjalistyczne maski dla hospicjów

Kociewiacy dla Hospicjum
organizator skarbonki

     

Dagmara Wróblewska

Pomimo zmniejszenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19, wciąż pozostają  grupy narażone na zarażenie. 

Wiele placówek posiada niezbędne środki podstawowej, profilaktycznej ochrony. 

Co jednak w przypadku wystąpienia potwierdzenia zarażenia, gdy jest potrzebna specjalistyczna ochrona i niezbędna separacja pacjentów bądź personelu?

Pomóżmy im się zabezpieczyć!!!

   Zbieramy środki w celu zakupu specjalistycznych masek medycznych dla placówek pobytów długoterminowych takich jak: domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz hospicja z terenu województwa pomorskiego. 

Naszą pomoc kieujemy do takich placówek jak: 

Oddział Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej w Starogardzie Gdańskim 

Domowa opieka hospicyjna w Starogardzie Gdańskim 

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. siostry Faustyny w Sopocie

NZOZ Hospicjum św. Franciszka z Asyżu w Lęborku 

 Jeżeli znasz ośrodki, które potrzebują takiego wsparcia skontaktuj się z nami.  

 

Wsparli

25 zł

Anonimowy Pomagacz

Pomodlę się za was
15 zł

Łukasz

Darowizny trafiają bezpośrednio do
0,2%
40 zł Wsparły 2 osoby CEL: 20 000 ZŁ