Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej Marzenia

Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej Marzenia

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wydminy, warmińsko-mazurskie

Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej Marzenia pomaga  dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością. Cele statutowe organizacji:

1) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych;

2) aktywizacja młodzieży niepełnosprawnej na rynku pracy;

3) pomoc dla młodzieży niepełnosprawnej w powrocie do zdrowia i usamodzielnienia się

4) prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

5) działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych;

6) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;

7) pomoc dla rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;

8) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w statucie;

9) organizowanie leczenia i szeroko pojętej rehabilitacji medycznej i społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:

10) organizacja przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mających za przedmiot naukę, oświatę i wychowanie.

Wpłaty

Ładuję...