Fundacja Mederi

Fundacja Mederi

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Wspieramy rodziny dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz matki samotnie wychowujące dzieci.
 
Wspieramy także rodziny w trudnej sytuacji życiowej i staramy się zapobiegać przemocy rówieśniczej wśród młodzieży.
 
Prowadzimy program – profilaktyka przemocy – dla żłobków, przedszkoli i szkół dzięki we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej na Woli.
 
Wspieramy wszelkie działania prowadzące do rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania skutkom przemocy wobec dzieci (zespół dziecka krzywdzonego).
 
Prowadzimy konsultacje prawnicze w formie bezpośredniej, telefonicznej, listownej i mailowej.
 
Zorganizowaliśmy Centrum Zaufania Rodzinnego w siedzibie Fundacji.
 
Prowadzimy system wsparcia dla dziecka krzywdzonego oraz współpracę ze szpitalami dziecięcymi.