Merygold Fundacja Polska

Merygold Fundacja Polska

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja DREZDENKO, lubuskie

„MERYGOLD FUNDACJA POLSKA”  jest organizacją ludzi, których misją jest służenie ludzkości, a w szczególności Afryce kraju, w którym jest najwyższy wskaźnik umieralności z głodu.

Victor Bada-Nigeryjczyk Wiceprezes Fundacji od 14 lat mieszkający w Drezdenku, nauczyciel języka angielskiego, zna z autopsji problemy swoich rodaków. Jest świadkiem:

-  życia ludzi umierających z braku wody, żywności, leków,

- pracującej młodzieży i dzieci, które nie mają możliwości edukacji, ponieważ każdego dnia muszą walczyć o przetrwanie,

- wyrzucanych z domu matek i dzieci, wdów i sierot, które nie mają warunków do życia,

-  młodzieży, która wchodzi w świat przestępczy z powodu braku perspektyw na lepsze życie.

Patrząc na ten odmienny świat założyciele Fundacji zostali zainspirowani i zmotywowani do działania. Chcą brać udział w zmianie warunków życia tych dzieci i ich rodzin, zapewniając im godniejsze życie, ułatwiając dzieciom i młodzieży możliwość edukacji, matkom
i wdowom dostarczać środki finansowe na życie.

Aby nasza pomoc mogła być realizowana, współpracujemy z MERYGOLD  FUNDATION w Nigerii, której współzarządzającym jest nasz Wiceprezes Victor Bada.
To dzięki niemu i jego przyjaciołom w Nigerii docieramy do ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

Bez wsparcia z zewnątrz i niesienia przemyślanej pomocy, dysproporcja pomiędzy rozwijającym się światem a potrzebującą Afryką wciąż będzie się tylko pogłębiać. Jeżeli będziemy milczeć i bezboleśnie  przyglądać się cierpieniu tych ludzi, świat na pewno nie będzie stawał się lepszy.

W ramach naszej Fundacji pragniemy prowadzić akcje charytatywne również na rzecz lokalnej społeczności, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej z uwagi na ciężką chorobę, niepełnosprawność czy bezdomność.

Aktywne włączenie i Państwa pomoc przy realizacji działań naszej Fundacji poprzez udział w przekazaniu darowizn, stanie się konkretnym działaniem zmierzającym do zmiany nakierowanej na pomaganie najuboższym, najbardziej potrzebującym pomocy niezależnie od rasy, wyznania czy szerokości geograficznej NASZEGO JEDNEGO WIELKIEGO ŚWIATA.

        Z poważaniem

Prezes Fundacji Merygold Polska

     mgr Małgorzata Hinc

Wpłaty

Ładuję...