Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Naszym celem jest wszechstronne wspieranie dzieci wychowujących się w rodzinnych formach opieki zastępczej,  opiekunów zastępczych i ich dzieci biologicznych.

Pomagamy rodzinom zastępczym, rodzinnym pogotowiom, rodzinnym domom dziecka, rodzinom adopcyjnym.

Prowadzimy samopomocowe grupy wsparcia i organizujemy szkolenia dla rodzin zastępczych. Organizujemy spotkania integracyjne i okolicznościowe.

Prowadzimy  bezpłatne porady i konsultacje psychologiczne, prawne i rodzinne oraz telefon informacyjny.

Udzielamy pomocy finansowej rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Promujemy ideę rodzicielstwa zastępczego.

Uczestniczymy w opiniowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących rodzicielstwa zastępczego.

Aktualnie w 2009 roku realizujemy 2 zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej realizowane na rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu  Województwa mazowieckiego oraz dla rodzinnych form opieki zastępczej z terenu Powiatu Wołomińskiego.

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową oraz z wolontariuszami.

Planujemy rozszerzyć pomoc rodzinom w finansowaniu nierefundowanego przez NFZ leczenia dzieci, specjalistycznych terapii dzieci,  wyrównywaniu zaległości edukacyjnych.

Wpłaty

Ładuję...