Fundacja Miej Serce

Fundacja Miej Serce

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Rybnik, śląskie

Fundacja Miej Serce powstała by pomagać i wspierać. Realizujemy nasze cele poprzez pomoc tym najbardziej bezbronnym. Naszą misją jest by mogli choć na chwilę zapomnieć o przeszłości, lub złośliwościach losu i cieszyć się życiem jak nigdy dotąd. Nasz główne cele to:

Dofinansowywanie domów dziecka oraz organizowanie i wspieranie wszelkich innych form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka, Organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, Wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów dziecka oraz dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy dzieciom. Działalność na rzecz rozwoju i ochrony praw dziecka.

Pomogli

Ładuję...