Fundacja Mierz Wyżej

Fundacja Mierz Wyżej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Mikołów, śląskie

Fundacja prowadzi unikalną w skali kraju Infolinię o prawach uczniów z niepełnosprawnością w systemie oświaty. Występuje do właściwych organów i instytucji w sprawach związanych z prawami niepełnosprawnych dzieci.

Prowadzimy szkolenia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością umożliwiające zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi funkcjonowania dzieci w systemie edukacji oraz związanych z orzecznictwem o niepełnosprawności. W zależności od potrzeb i środków podejmujemy inne działania związane z problemami wykluczenia dzieci z niepełnosprawnościami z edukacji i życia społecznego.

Zarząd Fundacji pracuje na rzecz Fundacji, całkowicie społecznie nie pobierając żadnego wynagrodzenia.