Fundacja Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Piaseczno, mazowieckie

Pomagamy 900 dzieciom z rodzinnych domów dziecka z całej Polski.

Dzięki wam możemy wyrównywać ich szanse edukacyjne, spełniać marzenia, sprawić, że nie będą czuły się gorsze od swoich rówieśników. Finansujemy dla nich zajęcia językowe, sportowe, artystyczne, wyjazdy edukacyjne oraz specjalistyczne zajęcia z logopedami i psychologami. Wiemy, że dzięki temu mają one szanse na normalne życie.

Nasza misja to rozumieć i pomagać. Chcemy widzieć i rozumieć ludzi skrzywdzonych i w potrzebie oraz pomagać mądrze tak jak nasz patron - biskup św. Mikołaj, jeden z największych świadków wyobraźni miłosierdzia.

Wspieramy rodzinne domy dziecka, mamy na rynku pracy, samotne matki, zdolną młodzież z ubogich rodzin.

Zajmujemy się badaniem i rozwiązywaniem skutków kryzysu solidarności z potrzebującymi.

Pragniemy, by każde dziecko miało szczęśliwe dzieciństwo i wychowywało się w rodzinie, dlatego poprzez naszą kampanię ”Grunt to rodzina” propagujemy ideę rodzinnych domów dziecka, przełamujemy stereotypy oraz bariery, które utrudniają powstawanie nowych placówek tego typu. Zbieramy pieniądze na Fundusz Edukacyjny, dzięki któremu pomagamy dzieciom przezwyciężać problemy w nauce i spełniać marzenia.  

Poprzez nasz projekt ”Mama w pracy” wspieramy kobiety, które chcą wychowywać dzieci i spełniać się zawodowo. Pomagamy przezwyciężać problemy, z którymi borykają się pracujące mamy. Prowadzimy społeczną kampanię informacyjną oraz organizujemy konkurs dla pracodawców - firm nieprzeciętnie przyjaznych mamom. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Działamy z wolontariuszami z dziedzin marketingu, reklamy, wykorzystujemy nowoczesne techniki badawcze, zarządzania, marketingu.