Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Naszym celem jest umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Chcemy przygotować dzieci i młodzież do życia w warunkach gospodarki rynkowej.

Działamy w ramach Junior Achievement Worldwide najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi, działającą obecnie w ponad stu krajach.

Nasze programy przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, pozwalają lepiej zrozumieć zasady ekonomii i funkcjonowania biznesu. Ucząc poprzez działanie, oferujemy wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy, rozwijamy umiejętność krytycznego myślenia oraz kształtujemy aktywny stosunek do życia.

Aktualnie realizujemy 14 programów i projektów dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach których organizowane są ogólnopolskie konkursy.

Umożliwiamy uczniom udział również w konkursach międzynarodowych, takich jak Europejski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, Global Business Challenge. Podczas nich mogą oni reprezentować Polskę, a także wspólnie uczyć się, współpracować i konkurować z młodzieżą z całego świata.

Nasze zadania realizujemy we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Narodowym Bankiem Polskim.