Fundacja Hipoterapia MOGĘ WIĘCEJ

Fundacja Hipoterapia MOGĘ WIĘCEJ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja TOMASZÓW MAZOWIECK, mazowieckie

Fundacja zajmuję się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Poprzez zajęcia realizowane za pomocą hipoterapii (lecznicze oddziaływanie jazdy konnej na osoby niepełnosprawne) oraz dogoterapii (lecznicze oddziaływanie odpowiednio wyszkolonych psów na osoby niepełnosprawne) staramy się aktywizować  i  pobudzać do ciągłego rozwoju osoby z różnego typu schorzeniami, które same nie mogłyby pozwolić sobie na tego typu aktywność.
 
Prowadzimy naukę jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. Szkolimy również niepełnosprawnych, którzy pragną brać udział w olimpiadach specjalnych.
 
Działamy na zasadach wolontariatu.
 
Organizujemy pomoc psychoterapeutyczną dla rodzin dzieci niepełnosprawnych.
 
Upowszechniamy aktywne formy spędzania czasu przez osoby niepełnosprawne. Działamy w myśl zasady, że aktywizacja może niwelować wszelkie patologie społeczne.
 
Współpracujemy z instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi, które wyrażają chęć wspólnej realizacji  naszych celów.