Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gliwice, śląskie

Jesteśmy głosem dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę i ich opiekunów!

O wielu lat walczymy o godne życie młodych polskich diabetyków!

Z naszej pomocy skorzystały tysiące dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę i ich rodziny!

Sprawiamy, że cukrzyca pozwala normalnie żyć...

SŁODYCZ WIEDZY to program stypendialny realizowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w ramach działalności statutowej organizacji. Stypendium może otrzymać każdy uczeń chory na cukrzycę. Jest przyznawane w trzech kategoriach - szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Wysokość stypendium to minimalnie 50 zł na miesiąc. Jest przyznawane na czas roku szkolnego, czyli na dziesięć miesięcy - od września do czerwca. Jedno stypendium to 500 zł.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy pomimo trudności wynikających z borykania się z poważną chorobą wyróżniająco radzą sobie z nauką. Stypendium SŁODYCZ WIEDZY może otrzymać uczeń, który w danej kategorii szkolnej uzyska najwyższą średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego.

W ciągu kilkunastoletniej działalności odbyło się: 31 turnusów edukacyjno-rehabilitacyjnych, w których wzięło udział 4500 uczestników 42 warsztatów terapeutyczno – edukacyjnych, w których wzięło udział 2650 uczestników W roku 2008 – 441, w roku 2009 – 350 osób Nowatorskie formy: hippika, żeglarstwo, turystyka górska i rowerowa, jogging, nordic walking