Fundacja Moja Dominikana

Fundacja Moja Dominikana

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Moja Dominikana ma na celu wspieranie oświaty w Republice Dominikany, chcemy pomóc tamtejszym nauczycielom i uczniom wysyłając do Dominikany naszych pedagogów i młodzież – wolontariuszy.

Nasza misja to:

- uruchomienie programu umożliwiającego wymianę doświadczeń pomiędzy lekarzami Polski i Dominikany, pozwalającego na podniesienie umiejętności tamtejszego personelu medycznego w zakresie niesienia pomocy.

- umożliwienie Serdecznej adopcji, czyli wsparcia finansowego udzielanego konkretnemu dziecku, by dać mu szansę na wyrwanie się z biedy.

Fundacja w Polsce przygotowuje kilka kluczowych projektów, które chce realizować z udziałem Polaków. Naszą ideą jest pomaganie tym, którzy niezależnie od sytuacji życiowej potrafią odnaleźć w sobie siłę do walki i chęć zmian.

Chcemy umożliwić młodzieży polskiej naukę języka angielskiego i hiszpańskiego w praktyce. Pobyt w Dominikanie, poza nauką języka, pozwoli na poznanie rówieśników, odmiennego stylu życia, a co za tym idzie wyrobienie postaw otwartości i tolerancji co zaowocuje refleksją nad posiadanymi możliwościami.

Pierwszym i zarazem flagowym programem jest Szkoła pod Palmami, w ramach którego zachęcamy młodzież do zaangażowania w różne akcje charytatywne, a najbardziej wytrwałym oferujemy darmowy wyjazd do szkoły na Dominikanę wraz z nauczycielami na okres do 3 miesięcy. Poprzez poznanie innej kultury i warunków życia, zetknięcie się z odmienną postawą życiową, życzliwością i radością nie wynikającą ze stanu posiadania młodzi ludzie mają szansę na spojrzenie na świat z innej perspektywy.

Pomogli

Ładuję...