Wsparcie dla Mokotowskiego Hospicjum Świętego Krzyża

Stowarzyszenie Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża zwraca się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe w prowadzeniu Schroniska z Usługami Opiekuńczymi dla Chorych Bezdomnych Mężczyzn w Warszawie przy ul. Dojazdowej.

Prowadzimy  Schronisko  z usługami opiekuńczymi z 52 miejscami dla Chorych Bezdomnych Mężczyzn.

Placówka zapewnia:

-całodobowe schronienie z wyżywieniem

-wsparcie specjalistów: opiekuna chorych, pielęgniarek, lekarzy, rehabilitanta, psychologa, pracownika socjalnego, terapeuty uzależnień.

Ze względu na trudną sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem, przybyło nam wiele nowych wydatków, które musieliśmy niestety pokryć z pieniędzy przeznaczonych na kolejny miesiąc. W kwietniu będzie nam brakować pieniędzy na utrzymanie schroniska: opłaty, wynagrodzenia.  Ze względu na  trudną sytuację finansową potrzebujemy wsparcia w tym zakresie aby kontynuować pomoc naszym podopiecznym. Każde wsparcie, każda złotówka będzie dla nas niezwykłą pomocą!

Większość naszych podopiecznych to osoby niepełnosprawne, osoby zmagające się z chorobą nowotworową, osoby po udarach, wylewach bądź zawałach. Ze względu na choroby nie są oni w stanie poradzić sobie samodzielnie z trudną sytuacją życiową w jakiej się znajdują.

Brakuje nam środków na zakup żywności, opatrunków i leków, na media ( węgiel, energia, odpady komunalne, butle z gazem, wywóz nieczystości), dezynsekcja oraz pokrycie wynagrodzeń pracowników (opiekunów chorych, terapeuta uzależnień), brak środków dotyczy także bieżących potrzeb tj. remontów, naprawę i zakup drobnego sprzętu.

Bez wsparcia i Państwa pomocy nie mamy możliwości prowadzenia tak rozbudowanej działalności i udzielenia pomocy takiej liczbie osób. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wsparcie.

Działalność naszego Stowarzyszenia obejmuje poza prowadzeniem Schroniska: Niepubliczną Przychodnię Zdrowia dla osób bezdomnych, ubogich, nie posiadających ubezpieczenia społecznego; Gabinety Rehabilitacji, Punkt Poradnictwa i Kompleksowej Pomocy dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością, Punkt wydawania żywności, Pomoc prawna, Pomoc byłym więźniom, Magazyn odzieżowy.

Dziękujemy za wszystko !

Małgorzata Buczkowska

Małgorzata Buczkowska

Małgorzata Buczkowska

Małgorzata Buczkowska

Małgorzata Buczkowska

Małgorzata Buczkowska

Małgorzata Buczkowska

Małgorzata Buczkowska

Wsparli

940 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Anonimowy Pomagacz

Dobrych Swiat
20 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

300 zł

Agnieszka

30 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do fundacji:
42%
4 275 zł Wsparły 23 osoby CEL: 9994 ZŁ
Wesprzyj