Błagam o szansę na życie

Monika Murdzek
Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparły 8 072 osoby
199 512 zł (82,25%)
Zbiórka na cel
Pazopanib - lek onkologiczny, ratujący życie Moniki

Monika Murdzek

Warszawa

Mięsak Kości Ewinga - nowotwór złośliwy kości

Rozpoczęcie: 27 Kwietnia 2017
Zakończenie: 4 Sierpnia 2017

14 grudnia 2017 - ciężko nam o tym pisać... Monika jest już w innym świecie, bez bólu i cierpienia.

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparły 8 072 osoby
199 512 zł (82,25%)