Pokój Montessori

Możesz pomóc 75 dzieciom w SZKOLE, do której uczęszczają uczniowie z autyzmem, z zespołem Dawna, z MPD, i inni będący w jakiś sposób niepełnosprawni jednak mają dzieciństwo, marzenia, pragnienia, chcą się uczyć i walczyć o siebie. Chcą być dziećmi i osobami.

Większość z nich walczy o to by być samodzielnymi.

Chcemy im pomóc. Ale nie możemy tego zrobić sami.

Potrzebujemy zestawów rehabilitacyjnych ale i zestawu Montessori. Zgłosiła się firma, która niektóre elementy chce wykonać taniej więc skorzystamy z jej możliwości - jeśli pomożecie. 

I pomożecie nam, pomóc.

Ideą naszej szkoły  jest różnorodność działań i metod. Jedną z nich jest   PEDAGOGIKA   MARII   MONTESSORI,    z   której   czerpiemy.

Doktor Maria Montessori była jedną z pierwszych kobiet – lekarzy we Włoszech, a jednocześnie antropologiem, pedagogiem. Przez ponad 50 lat pracowała z dziećmi różnych ras, narodowości czy o różnym statusie materialnym. W swoim życiu poświęciła się misji odkrywania dziecka, jego potrzeb i możliwości.

Wszyscy zainteresowani znają dobroczynne skutki metody P. Marii Montessori.

Naszym pragnieniem jest, aby w Szkole „Otwarte Drzwi” powstała sala poświecona tej metodzie gdzie będą się mieściły niezbędne pomoce dydaktyczne, z  których będzie korzystało 75 uczniów naszej szkoły,  jak również inne dzieci.

Bardzo prosimy o wsparcie i odwiedziny w naszej powstałej  rok temu Niepublicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum Otwarte Drzwi.

Pozdrawiamy Serdecznie.

Wsparli

5 zł

Wpłata anonimowa

5 zł

Wpłata anonimowa

150 zł

Wpłata anonimowa

Bardzo cieszę się tą inicjatywą
0,32%
160 zł Wsparły 3 osoby CEL: 50 000 ZŁ