Pomóżmy im żyć aktywnie! Most Integracji Społecznej dla Seniorów

"Aktywność Seniorów - Most Integracji Społecznej"

Pomóżmy im żyć aktywnie! Most Integracji Społecznej dla Seniorów

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0353938
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz
Cel zbiórki:

Stworzenie warunków sprzyjających aktywności seniorów.

Zgłaszający zbiórkę: Fundacja Frezja
"Aktywność Seniorów - Most Integracji Społecznej"
Rozpoczęcie: 4 Października 2023
Zakończenie: 31 Grudnia 2023

Opis zbiórki

Współczesny świat często marginalizuje seniorów, pomijając ich wiedzę specjalistyczną i potencjał. My mówimy DOŚĆ!

Chcemy stworzyć warunki sprzyjające aktywności seniorów oraz wzmacnianiu więzi międzypokoleniowych. Chcemy, by nasi starsi mieszkańcy czuli się cenni, aktywni i ważni dla naszej społeczności.

"Aktywność Seniorów - Most Integracji Społecznej"

Dlaczego to ważne?

Nasz projekt ma na celu promowanie aktywnego stylu życia seniorów, a także zachęcanie innych do dostrzegania ich wartości.

Jaki mamy plan działania?

1. Warsztaty i Kursy: Zorganizujemy warsztaty i kursy, które umożliwią seniorom rozwijanie swojej pasji i umiejętności, od nauki nowej technologii po zajęcia rekreacyjne.

2. Spotkania Międzypokoleniowe: Stworzymy przestrzeń do spotkań między seniorami, a grupą młodzieży. Dzięki temu chcemy promować wzajemne zrozumienie, dzielenie doświadczeniem i uczenie się od siebie.

3. Aktywności na Świeżym Powietrzu: Zorganizujemy spacery, wycieczki i zajęcia na świeżym powietrzu, które będą zapewniać zdrowy styl życia.

4. Organizacja wczasów dla Seniorów - jesteśmy w trakcie planowania szczegółów

5. Wsparcie materialne: Będziemy organizować wsparcie materialnie seniorów w zależności od potrzeb i ilości środków zgromadzonych na koncie Fundacji

"Aktywność Seniorów - Most Integracji Społecznej"

My jako Fundacja dokładamy tylko cegiełkę organizująć akcję, najważniejsi są oni - Seniorzy.  To projekt od początku do końca stworzony dla nich. 

Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie w inicjatywę. Razem możemy stworzyć społeczność bardziej zintegrowaną, aktywną i pełną pasji.

Każda wpłata ma znaczenie!

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0353938
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz

Obserwuj ważne zbiórki