Fundacja Możesz Więcej

Fundacja Możesz Więcej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bilcza, świętokrzyskie

Fundacja MOŻESZ WIĘCEJ,  powstała w 2012 roku, jako organizacja pozarządowa promująca młodość, szczególnie tą, która staje pod murem niezrozumienia i różnego rodzaju patologii społecznych.  

Organizujemy szkolenia i realizujemy projekty przybliżające współczesne zagrożenia cywilizacyjne. Prowadzimy kreatywne zajęcia z różnych dziedzin twórczego myślenia oraz kompetencji społecznych. Popularyzujemy wyjazdy i warsztaty plenerowe dla młodych pochodzących z zaniedbanych rodzin.

Prowadzimy świetlicę środowiskową „Brachu”, gromadzącą tygodniowo blisko 50 osób dzieci i młodzież na zajęciach pozalekcyjnych. Jesteśmy liderem w stosowaniu sprawdzonych, jak i innowacyjnych metod uczenia. Podejmujemy również działania PR-owe w upowszechnianiu odważnych, młodych inicjatyw współpracując z mediami regionalnymi.

Nasz team to kreatywni pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na co dzień działający ze studentami i ludźmi nauki.