Stowarzyszenie MOŻESZ WIĘCEJ

Stowarzyszenie MOŻESZ WIĘCEJ

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Stowarzyszenie "Możesz więcej" dawniej Społeczne Towarzystwo Pomocy Geriatrii działa na rzecz osób w podeszłym wieku. Jesteśmy jedną z najdłużej działających organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi (od 1990 roku). Inspirujemy seniorów i osoby niepełnosprawne do aktywnych postaw w życiu codziennym oraz przeciwdziałamy postawie wykluczenia, stygmatyzacji i dyskryminacji. Niesiemy pomoc merytoryczną osobom starszym i osobom niepełnosprawnym w zakresie spraw życia codziennego, w tym udzielamy ich porad z różnego zakresu. Zabiegamy o należyte reprezentowanie problemów ludzi starszych i osób niepełnosprawnych na forum publicznym oraz o zmianę postaw wobec problemów ludzi starszych i osób niepełnosprawnych. Organizujemy samopomoc członkowsko-wolontaryjną, mającą na celu przeciwdziałanie postawie rezygnacji, izolacji, osamotnienia i bezradności wśród seniorów i osób niepełnosprawnych.   Pragniemy rozwijać zainteresowania uczestników poprzez arteterapię, czyli formę pracy terapeutycznej, korzystającej z różnych metod: technik plastycznych, muzycznych, literackich i teatralnych. W tym celu pragniemy rozpocząć warsztaty atreterapeutyczne, prowadzone przez wykwalifikowaną osobę oraz rozwijać dotychczasowe spotkania z poezją.    Poprzez rehabilitację ruchową oraz trening Nordic Walking jako trening zmniejszenia ryzyka upadków podjęte zostają działania aktywizacji ruchowej seniorów, co prowadzi do zminimalizowania niebezpiecznych dla osób w tym wieku konsekwencji zdrowotnych i istotnej poprawy funkcji organizmu.    

Pomogli

Ładuję...