Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Milicz, dolnośląskie

Opiekujemy się osobami niepełnosprawnymi.

Sprawujemy nad nimi pieczę od momentu urodzenia aż do późnej starości. 

Pragniemy zapewnić naszym podopiecznym fachową pomoc.

W naszym Stowarzyszeniu pracuje sztab wykwalifikowanych specjalistów. 

W ramach Stowarzyszenia działają: Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno  - Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, i Powiatowy Ośrodek Wsparcia.


Dzięki nam nasze miasto jest dużo bardziej przyjazne niepełnosprawnym osobom.

Staramy się również, by terapia niepełnosprawnych była ciekawsza, korzystamy z wszelkiego rodzaju nowości. 

Działamy w zakresie medycznym, oświatowym, opieki, działalności kulturalno - turystycznej.

Naszym celem jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych.

Chcemy, by mimo swej niepełnosprawności mogli żyć godnie i szczęśliwie. 

Jeśli chcieliby Państwo podarować trochę tego szczęścia naszym podopiecznym, zachęcamy do wspierania nas.