Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Milicz, dolnośląskie

Opiekujemy się osobami niepełnosprawnymi.

W naszym Stowarzyszeniu pracuje sztab wykwalifikowanych specjalistów. 

W ramach Stowarzyszenia działają: Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno  - Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, i Powiatowy Ośrodek Wsparcia.


Dzięki nam nasze miasto jest dużo bardziej przyjazne niepełnosprawnym osobom.

Staramy się również, by terapia niepełnosprawnych była ciekawsza, korzystamy z wszelkiego rodzaju nowości. 

Działamy w zakresie medycznym, oświatowym, opieki, działalności kulturalno - turystycznej.

Naszym celem jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych.

Chcemy, by mimo swej niepełnosprawności mogli żyć godnie i szczęśliwie. 

Jeśli chcieliby Państwo podarować trochę tego szczęścia naszym podopiecznym, zachęcamy do wspierania nas.

Wpłaty

Ładuję...