Ochotnicza Straż Pożarna w Myscowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Myscowej

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Myscowa, podkarpackie

Ochotnicza Straż Pożarna istnieje 71 lat. Ostatnie lata jej działalności nalezą do bardzo aktywnych. Oprócz podstawowej działalności, jaką jest ratowanie życia ludzkiego  i mienia, OSP Myscowa działa bardzo aktywnie na wielu płaszczyznach. Jednym z najważniejszych zadań w ostatnich latach, jakie udało się zrealizować, jest utworzenie Żeńskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która zrzesza obecnie 13 dziewcząt w wieku od 10 do 16 lat i stanowi      o przyszłości jednostki. Działania dziewcząt są bardzo widoczne w naszym regionie i niejednokrotnie doceniane. Oprócz samodoskonalenia w dziedzinie pożarniczej dziewczęta biorą udział akcjach charytatywnych organizowanych przez jednostkę oraz same przygotowują okolicznościowe koncerty i przedstawienia. JOT OSP Myscowa działa na terenie gminy Krepmna gdzie znajduje się Magurski Park Narodowy, ze względu na trudny teren, w jakim działa jednostka i biorąc pod uwagę dużą odległość od JRG PSP Jasło, jednostka musi stale doposażać się          w specjalistyczny sprzęt, aby jakość działań stale wzrastała.

Aktywność naszej jednostki można śledzić na bieżąco na: https://pl-pl.facebook.com/ospmyscowa/