Na cele statutowe

PSONI Koło w Kobyłce
organizator skarbonki

Zbieramy na cele statutowe – wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną

Przez 25 lat pomogliśmy wielu rodzinom dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością wieloraką (ze sprzężeniami) mieszkającymi na teranie biednego powiatu wołomińskiego.

Dzięki nam wiele mam i ojców mogło odetchnąć od całodniowej opieki, a dzieci miały możliwość spędzenia czasu na nauce w gronie przyjaciół. Wprowadziliśmy wiele radości w życie rodzin, organizowaliśmy paczki żywnościowe i świąteczne, wyjazdy wakacyjne. Prowadzimy OREW dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. W zeszłym roku udało nam się otworzyć świetlicę dla dorosłych osób niepełnosprawnych! Chcielibyśmy kontynuować nasze działania. Naszym celem jest kompleksowa opieka nad rodzinami osób niepełnosprawnych przez całe życie, a nie tylko do 25 roku życia.
Stowarzyszenie prowadzą nieodpłatnie rodzice takich dzieci. Utrzymujemy OREW z dotacji oświatowej, którą możemy przeznaczyć tylko na wydatki związane z szeroko rozumianą edukacją. Jednakże bardzo dużo wydatków musimy pokrywać z własnych środków. Dotychczas kwestowaliśmy na zorganizowanych przez siebie imprezach integracyjnych. Jednak z powodu pandemii covid stało się to niemożliwe. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie naszychdziałań – każda złotówka się liczy.

Niech radość i ciepło wraca zawsze ze zdwojona siłą.
Dziękujemy :) 

O nas:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową.
Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, ich rodzin i opiekunów.

Misją Stowarzyszenia jest:

-dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie;

-wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Wsparli

130 zł

A. Zawadka

35 zł

Joanna

Stroik 65
40 zł

Wpłata anonimowa

Stroik nr 73
55 zł

Klaudiusz Makarewicz

55 zł

Ewelina Czarnowska strojk 63

50 zł

Anna Skrodzka

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do
4 600 zł
Wsparły 73 osoby
Wesprzyj