Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży oraz Komunikacji Społecznej "NADWRAŻLIWI"

Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży oraz Komunikacji Społecznej "NADWRAŻLIWI"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kępno, wielkopolskie

Nasze stowarzyszenie działa od 20 lat, nade wszystko na rzecz dzieci i młodzieży oraz  pomocy społecznej.

Podejmujemy działania inspirujące inicjatywy obywatelskie na rzecz społeczności lokalnych.

Obecnie jesteśmy zaangażowani w dobroczynną Serduszkową Akcję zbiórki środków finansowych

dla Wojtusia Howisa z Galewic, który cierpi na rdzeniowy zanik mięśni (SMA typ 1).

Szyjemy maseczki, zbieramy nakrętki, licytujemy koszulki oraz w dniach 29 – 31 maja organizujemy

Bolesławiecki Szafing    z przeznaczeniem na leczenie dziecka.

Jedną z form pomocy rodzicom dziecka jest festiwal „Zaczarowane Piosenki” dla Wojtusia – online, który odbędzie emitowany 1 czerwca na naszym fanpage Facebook.

W czasie emisji festiwalowych koncertów będą organizowane licytacje różnych przedmiotów na rzecz

dziecka. Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie i pomoc w realizacji naszej inicjatywy.

Pomaganie nie boli...

Priorytetowym celem rozwoju stowarzyszenia jest stymulacja i ukierunkowanie merytorycznego procesu naszej działalności
zgodnie ze społecznymi potrzebami regionu i środowiska lokalnego oraz szeroko pojęta inspiracja, edukacja oraz współtworzenie.
1. Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży
2. Tworzenie koalicji lokalnych i partnerstwa.
3. Zagospodarowuje potencjału lokalnego (kulturalnego, społecznego i gospodarczego,
wizerunkowy) oraz realizuje działania z zakresu promocji gminy i instytucji kultury.
4. Zagospodarowanie potencjału lokalnego.
5. Realizacja integracyjnych zadań dla osób wykluczonych społecznie z powodów zdrowotnych oraz związanych inną
niepełnosprawnością.
6. Współpraca z kołami seniorów oraz Uniwersytetami III Wieku.
8. Powołanie Rady Inicjatyw Młodzieżowych „Pomysłowi i Kreatywni”.
Realizacja programu przy właściwym doborze koncepcji i metod pracy pozwoli na osiągnięcie odpowiednich celów
kulturotwórczych, dydaktycznych i wychowawczych. Stowarzyszenie zamierza nadal aktywnie współpracować z innymi
organizacjami pozarządowymi, oraz instytucjami kultury w realizacji projektów kulturalnych, inicjować działania artystyczne.
Planujemy włączenie do współpracy organizacji, mieszkańców miasta, których pasją jest sztuka.

Wpłaty

Ładuję...