Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja w Krakowie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Celem Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomychi Słabowidzących Nadzieja są szeroko rozumiane działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, niewidomych i słabowidzących oraz ich otoczenia, a w szczególności na płaszczyźnie edukacji, zdrowia, rehabilitacji, profilaktyki uzależnień, wczesnego wspomagania rozwoju niepełnosprawnego dziecka, kultury fizycznej i sportu, turystyki, kultury i sztuki, ekologii, pomocy społecznej i socjalnej, działalności charytatywnej, rozwijania relacji społecznych, aktywizacji zawodowej.

Stowarzyszenie Nadzieja realizuje również działania na rzecz promowania edukacji muzycznej w środowisku osób z dysfunkcją wzroku, integracji społecznej, organizowania obozów letnich i zimowych oraz półkolonii dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Nadzieja od 1999 roku działa na terenie Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie oraz na terenie Krakowa i okolic.

Beneficjentami działań Stowarzyszenia Nadzieja są niepełnosprawne dzieci, młodzież z dysfunkcją wzroku (dzieci niewidome i słabowidzące, częstokroć
z dodatkowymi niepełnosprawnościami) – uczniowie Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie oraz mieszkańcy miasta Krakowa.

Liczba beneficjentów obejmu 245 osób i 25 wolontariuszy.

Stowarzyszenie Nadzieja w miejscu swojego działania, czyli na terenie Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie organizuje liczne zajęcia rehabilitacyjne, edukacyjne, sportowe, kulturalne i integracyjne dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku, a w okresie wakacji i ferii zimowych półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Krakowa.

Wpłaty

Ładuję...