STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZE NADZIEJA

STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZE NADZIEJA

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja LUBLIN, lubelskie

Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja zostało powołane do sprawowania opieki i udzielania pomocy ludziom starszym, chorym, niesprawnym, samotnym, wykluczonym oraz dzieciom potrzebującym opieki z powodu zaburzeń ruchowych i psychicznych. Pomoc tym grupom społecznym to sedno i cel działalności stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Działa w obszarze opieki domowej od roku 2005.

Podejmujemy działania opiekuńcze i wspierające na terenie Warszawy, Gdyni, Tarnowa, Ziębic, Otwocka, Łomianek i Łodzi. Aktualnie świadczymy usługi opiekuńcze dla około 2000 podopiecznych. 

Usługi, które świadczymy naszym podopiecznym obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pomoc w gotowaniu, utrzymanie w czystości mieszkania, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych na zlecenie lekarza itp.