Toalety dla chłopców w Nahaleen

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparły 22 osoby
310,09 zł (0,11%)

Warszawa, mazowieckie

Rozpoczęcie: 2 Grudnia 2010
Zakończenie: 31 Grudnia 2011

Zebrana kwota nie pozwoli nam wybudować toalet dla chłopców. Postanowiliśmy ją przeznaczyć na inny projekt sanitarny w Strefie Gazy, a dokładnie na oczyszczalnię ścieków napędzaną energią z paneli słonecznych.

Pomysł na projekt zrodził się w społeczności z Abasan w południowej części Strefy Gazy, znajdującej się 3 km od granicy z Izraelem, utrzymującej się głównie dzięki własnym uprawom i pracom dorywczym.

Na tym obszarze woda do nawadniania pól jest kupowana przez mieszkańców, co znacznie zmniejsza możliwości rozwoju upraw. Dodatkowo, system odprowadzania ścieków stanowią niewielkie prywatne zbiorniki  podziemne, które stanowią zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i zanieczyszczają środowisko.

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparły 22 osoby
310,09 zł (0,11%)