Fundacja Na Maksa

Fundacja Na Maksa

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Miękinia, dolnośląskie

Pomagamy rodzinom dzieci niepełnosprawnych odzyskać kondycję psychofizyczną tak niezbędną do dalszej opieki i rehabilitacji. Organizujemy w tym celu wyjazdy wakacyjne łączące w sobie rehabilitację, integracje i wypoczynek dla całej rodziny.   Celami Fundacji są: Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działań rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodzin oraz rodzeństwa. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne spędzanie czasu przez całe rodziny. Działania na rzecz poprawy zdrowia, kondycji psycho - fizycznej rodzin. Inicjowanie i wspieranie rozwiązań służących rozwojowi kultury w tym upowszechnianie i troska nad dziedzictwem kulturowym. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki. Promocja i wdrażanie zasad polityki ekologicznej i ochrony środowiska. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.