Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Katowice, śląskie

Propagujemy wiedzę o nanotechnologii i nanonauce w społeczeństwie oraz integrujemy środowiska naukowe, akademickie i przemysł.
 
Informujemy o znaczeniu nanotechnologii dla zdrowia i środowiska (nanoryzyka).
 
Informujmy o najnowszych odkryciach i postępach mających miejsce w dziedzinie nanotechnologii.
 
Promujemy i wspomagamy młodych ludzi w rozpoczęciu pracy w dziedzinie nanotechnologii.
 
Informujemy i organizujemy wydarzenia z zakresu nanotechnologii mające miejsce w Polsce i za granicą (konferencje, warsztaty, sympozja, targi, itp.)

Wspomagamy badania naukowe poprzez stworzenie możliwości prezentacji i wymiany informacji pomiędzy jednostkami badawczymi.

Wspieramy transfer wiedzy i innowacji pomiędzy jednostkami badawczymi a przedsiębiorstwami (Research&Development).

Podnosimy zdolność przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji oraz do współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym. 

Wpłaty

Ładuję...