Jadzia nie musi być skazana na kalectwo... Uratujmy jej nóżkę!

237 221,60 zł (33,94%)
Brakuje jeszcze 461 714,40 zł