Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN
1 Stały Pomagacz
Ania M.
X zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

"Nasz Bocian" jest organizacją, która reprezentuje interesy osób walczących z niepłodnością oraz promuje adopcję i rodzicielstwo zastępcze jako jeden ze sposobów wyjścia z bezdzietności.

Pracujemy dla podniesienia świadomości, walczymy o socjalne i prawne zmiany wokół kwestii niepłodności, a także dla zapewnienia szybszego dostępu do leczenia, tak by było ono bardziej efektywne. Naszym celem jest całkowita zmiana w sposobie myślenia o niepłodności, chcemy uświadomić wszystkich, że niepłodność jest chorobą uleczalną i pomoc jest dostępna. 

Propagujemy adopcję i rodzicielstwo zastępcze jako jedną z dróg wyjścia z bezdzietności. Walczymy ze stereotypami i mitami, którymi adopcja jest otoczona. Naszym celem jest poprawa praw socjalnych przysługujących rodzinom adopcyjnym i zastępczym, łatwiejszy dostęp do pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Chcemy ułatwić rodzinom adopcyjnym i zastępczym komunikację i wymianę doświadczeń, tak by ich praca z dziećmi przyniosła najlepsze efekty.

Naszym głównym polem działania jest internet. Prowadzimy serwis internetowy, prawdopodobnie jedyny taki serwis polskojęzyczny, na którym gromadzone są informacje dotyczące tematyki niepłodności i adopcji oraz aktualne dane o specjalistycznych klinikach leczenia niepłodności i ośrodkach adopcyjnych w Polsce. Zaprosiliśmy do współpracy ekspertów - lekarzy z czołowych polskich klinik leczenia niepłodności, psychologa z ośrodka adopcyjno-opiekuńczego i licencjonowanego psychoterapeutę specjalizującego się w tematyce niepłodności, którzy systematycznie odpowiadają na pytania uczestników forum dyskusyjnego.

Wychodzimy także z naszymi działaniami poza wirtualny świat. Inicjujemy spotkania lokalne i ogólnopolskie, dla wszystkich szukających pomocy i wsparcia. Organizujemy warsztaty i zajęcia terapeutyczne dla osób leczących się i przygotowujących się do adopcji, prowadzonych przez psychoterapeutę i psychologa. Nawiązujemy kontakty z mediami i współpracujemy przy tworzeniu artykułów, audycji radiowych i telewizyjnych, poprzez udzielanie wywiadów oraz dostarczanie informacji na temat niepłodności i adopcji w Polsce. 
 

Działamy całkowicie społecznie, a wszystkie podejmowane przez nas przedsięwzięcia wymagające funduszy możliwe są wyłącznie dzięki dobrowolnym wpłatom naszych członków i sympatyków.

1 Stały Pomagacz
Ania M.
X zł miesięcznie