Chrześcijańskie Stowarzyszenie NASZA BETANIA

Chrześcijańskie Stowarzyszenie NASZA BETANIA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Nasza Betania jest organizacją pozarządową, kierującą swoją działalność głównie na rzecz pomocy dzieciom z ubogich rodzin.

Idea organizacji zawiera się w słowach zaczerpniętych z Ewangelii Mateusza: "łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść".

Stowarzyszenie powstało w grudniu 2011 roku w Bydgoszczy. Zanim jednak zostało formalnie zarejestrowane. Jego członkowie już od kilku lat działali na rzecz pomocy bezdomnym oraz dzieciom w Bydgoszczy.

Każdego roku organizujemy spotkania wigilijne dla dzieci i ich rodziców/opiekunów. Od stycznia do czerwca prowadzimy klub dla dzieci - a w nim: dobra zabawa, posiłek, gry, nauka - w środowisku pełnym akceptacji, zrozumienia i ciepła.