Nasza Fundacja

Nasza Fundacja

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

„Nasza Fundacja” powstała w 2008 r. aby wszechstronnie opiekować się dziećmi z Domu Dziecka w Jarosławiu w woj. podkarpackim. Pierwszym, podstawowym i największym wyzwaniem dla nas była budowa nowej siedziby dla tej placówki. Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan przekazał nam hektarową działkę w Radymnie, koło Jarosławia, pod budowę nowego Domu Dziecka.

W styczniu 2017 r. dzieci wprowadziły się do pięknego, kolorowego i przyjaznego „Domu pod Lipami”. Tak nazwały swój wymarzony i długo oczekiwany Dom.

„Dom pod Lipami” podzielił się na dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze: „Dom pod Lipami” oraz „Lipowy Zakątek”.

Fundacja, kontynuując swoją misję, pragnie wspierać finansowo dzieci, opłacając korepetycje, obozy językowe, sportowe oraz dodatkowe zajęcia rozwijające ich talenty i zainteresowania.

Chcemy pomagać medycznie, pokrywając koszty ortodonty, specjalistycznej diagnostyki i leczenia, psychologa oraz logopedę.

Stworzyliśmy system stypendialny, aby zmotywować dzieciaki do pracy nad sobą i do nauki.

Chcemy poszerzać dziecięce horyzonty i nieustannie motywować do działania.

Staramy się, aby uwierzyły, że warto, że ich przyszłość zależy od Nich Samych.

Marzymy, aby im pomóc wejść w dorosłe życie zastępując rodzinę, na którą te dzieci nie mogą liczyć. Mamy w planie zapewnić im dobre praktyki w ich zawodach i pomoc w znalezieniu pracy. Naszym celem jest, aby każde dziecko z „Domu pod Lipami” miało zapewnione możliwie jak najlepsze warunki rozwoju i szansę na dobry start w dorosłość.