Towarzystwo Nasz Dom

Towarzystwo Nasz Dom

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie


Misją Towarzystwa Nasz Dom jest dbałość o stabilne środowisko rodzinne (własne lub czasowo zastępcze) dla dzieci zagrożonych trwałym zerwaniem więzi rodzinnych.

Podejmujemy wszelkie działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznej więzi z bliskimi dorosłymi, warunków do rozwoju, a także odpowiedniego przygotowania do samodzielnego życia.
 

Czerpiemy inspiracje z korczakowskiej myśli pedagogicznej oraz współczesnych osiągnięć psychologii i pracy socjalnej opartych na podmiotowym, wzmacniającym podejściu do dzieci i rodzin, jak również wykorzystaniu ich wewnętrznych i zewnętrznych zasobów.

Wspieramy finansowo i merytorycznie placówki prowadzące działalność w sektorze szeroko rozumianej rodzinnej opieki społecznej.


Udzielamy pomocy materialnej i psychologicznej byłym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych


Prowadzimy działalność związaną z pomocą w zakresie przekształceń strukturalnych domów dziecka.
 

Pod naszą opieką znajduje się czternaście Domów dla Dzieci w oparciu o Metodę Indywidualnych Planów Pracy i Procedurą Pracy z Rodziną w Ustce, Słupsku, Mrągowie, Przemyślu, Krakowie i Wrocławiu. Są to jednostki wyspecjalizowane, w których mieszka po czternaścioro dzieci.
 

Szkolimy przyszłych wychowawców, opiekunów zastępczych i  służby społeczne.

Organizujemy kampanie społeczne tożsame z profilem naszej działalności.    
 

Współpracujemy z władzami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami na terenie kraju jak i zagranicą.