Stowarzyszenie Nasze Serce

Stowarzyszenie Nasze Serce

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Działamy na rzecz Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Finansujemy zakup brakującej aparatury do ratowania życia dzieci z wadami i chorobami serca.

Dążymy do poprawy warunków bytowych dzieci i ich rodziców w czasie pobytu w szpitalu. Zbudowaliśmy przyszpitalny  hotel dla rodziców za kwotę 450 tys. złotych

Corocznie współfinansujemy szkolenia lekarzy zza wschodnich granic Polski, finansujemy szkolenia kardiochirurgów i kardiologów, a także pielęgniarek z poznańskiego szpitala dziecięcego (Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera). Do końca 2008 roku na cele szkoleniowe o różnym charakterze wydaliśmy ponad 600 tys. złotych.

Wspieramy finansowo i organizacyjnie współpracę poznańskich lekarzy zarówno z ośrodkami polskimi jak i zagranicznymi.

Współuczestniczymy w  programie „Serce bez granic” realizowanym przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, z którego dotychczas skorzystały grupy lekarzy z Gruzji i Ukrainy.

Wpłaty

Ładuję...