Stowarzyszenie Na Tak

Stowarzyszenie Na Tak

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Stowarzyszenie Na Tak od ponad 30 lat wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie życia. 

Prowadzimy 11 specjalistycznych ośrodków w tym:

1. wielospecjalistyczną poradnię rozwoju dzieci i młodzieży,
2. przedszkole, szkołę podstawową oraz środowiskowy dom samopomocy dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną,
3. warsztaty terapii zajęciowej i agencję zatrudnienia wspomaganego wspierające aktywizację zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. dom krótkiego pobytu zapewniający krótkookresową, specjalistyczną, całodobową pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,
5. galerię „tak” promującą sztukę osób wykluczonych, 

6. portal informacyjny osób niepełnosprawnych pion.pl

7. mieszkania wspomagane

Rocznie pomagamy około 1000 osób z różnymi stopniami niepełnosprawności oraz ich rodzinom. Naszym podopiecznym poza stałym wsparciem rehabilitacyjnym i terapeutycznym, umożliwiamy także rozwój własnych zainteresowań i talentów. Ważnym jest dla nas wydobywanie potencjału drzemiącego w drugim człowieku. 

Ponadto w naszej codziennej pracy zwracamy szczególną uwagę na podmiotowość osób z niepełnosprawnością. Poprzez podejmowane działania chcemy budować ich pozytywny wizerunek oraz kształtować otwarte postawy społeczne