Fundacja ,, Neuro-Re-Activation"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Białystok, podlaskie

Fundacja ,,Neuro-Re-Activation” (,, NReA ") zachęca i prosi Wszystkich zainteresowanych o zbiórkę środków pieniężnych na zakup budynku, celem utworzenia i prowadzenia przez Fundację ,,NReA” stacjonarnego ośrodka neurorehabilitacji dla dzieci i młodzieży, kompleksowego wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym neurologicznie, intelektualnie, kobiet w trakcie lub po leczeniu onkologicznym, zapewnienia działalności statutowej i naukowej na rzecz dzieci z niepełnosprawnością.

Fundacja „Neuro-Re-Activation” realizuje swoją działalność mając na uwadze, fakt występowania wysokiego odsetka chorób neurologicznych wśród zarówno dzieci jak i młodzieży, co stanowi problem społeczny, a niejednokrotnie dramat chorego, jego rodziny i otoczenia. Oferowany w takim ośrodku szybki dostęp do kompleksowej diagnostyki i neurorehabilitacji, fizjoterapii, wysoko wykwalifikowanej opieki psychologiczno-psychiatrycznej, logopedycznej, medycznej i pielęgniarskiej, terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych, zapewni prawidłowe i lepsze szanse powodzenia leczenia i neurorehabilitacji oraz funkcjonowanie dziecka i młodzieży. Głównym planowanym rezultatem jest przezwyciężanie barier wynikających nie tylko z niepełnosprawności neurologicznej i intelektualnej, ale także ułatwienie funkcjonowania w życiu dziecka, wczesnej młodości, a w życiu dorosłym przejęcia ról społecznych.