Nie chcę być własnością raka

441 813 zł (71,09%)
Brakuje jeszcze 179 676 zł