Fundacja Normoglikemia

Fundacja Normoglikemia

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gorzów Wlkp., lubuskie

Celem Fundacji jest:
1) ochrona i promocja zdrowia;
2) promowanie wiedzy o cukrzycy oraz metodach jej leczenia w społeczeństwie;
3) działalność na rzecz inicjowania oraz realizacji rządowych i pozarządowych programów
zdrowotno-edukacyjnych dotyczących cukrzycy i innych chorób przewlekłych;
4) edukacja dotycząca profilaktyki i opieki nad osobami zmagającymi się z chorobą cukrzycową,
insulinoodpornością i stanem przedcukrzycowym;
5) poprawa jakości życia osób zmagających się z cukrzycą poprzez działania prowadzące do
podnoszenia poziomu opieki medycznej;
6) działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym wypoczynku dzieci, młodzieży
i osób dorosłych;
7) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
9) działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
11) upowszechnianie turystyki i rekreacji;
12) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wpłaty

Ładuję...