Fundacja Nova Cogito

Fundacja Nova Cogito

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Starachowice, świętokrzyskie

Fundacja Nova Cogito powstała w  kwietniu 2020r  z potrzeby serca, z poczucia szeroko pojętej pomocy osobom potrzebującym a zwłaszcza najbardziej bezbronnym tj. Dzieciom, osobom chorym i niepełnosprawnym, osobom starszym a także rodzinie jako podstawowej komórce społecznej w jej lokalnym środowisku.

Nasza działalność polega głównie na gromadzeniu funduszy na subkontach z przeznaczeniem na ich leczenie, przeprowadzanie kosztownych operacji, zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy chociażby wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne niezbędne do sprawnego powrotu do zdrowia.

Naszym głównym celem jest ratowanie zagrożonego życia, pomoc w przywracaniu zdrowia oraz pomoc w trudnych warunkach materialnych osób dotkniętych chorobami.

Z pozyskanych środków udało nam się także zrealizować inne bardzo ważne dla nas zadania takie jak:  paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących.

Nasza Fundacja nie zatrudnia pracowników, działamy jedynie w oparciu o pracę wolontariuszy w razie potrzeby, a cała pomoc jest skierowana w stronę naszych Podopiecznych i ich rodzin

Wpłaty

Ładuję...