FUNDACJA NOWE ŻYCIE W ZAMOŚCIU

FUNDACJA NOWE ŻYCIE W ZAMOŚCIU

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zamość, lubelskie

Celem Fundacji jest działalność kulturalna, charytatywna, wychowawcza, edukacyjna, a także w zakresie upowszechniania sportu zmierzająca do wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwoju intelektualnego i duchowego poszczególnych osób urzeczywistniającego wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie.