FUNDACJA NOWE ŻYCIE W ZAMOŚCIU

FUNDACJA NOWE ŻYCIE W ZAMOŚCIU

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Zamość, lubelskie

Celem Fundacji jest działalność kulturalna, charytatywna, wychowawcza, edukacyjna, a także w zakresie upowszechniania sportu zmierzająca do wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwoju intelektualnego i duchowego poszczególnych osób urzeczywistniającego wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie.