Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki

Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Podejmujemy i promujemy inicjatywy o charakterze kulturalnym, artystycznym, społecznym i edukacyjnym. Wspieramy przedsięwzięcia o charakterze kulturotwórczym, promujemy twórców w kraju i za granicą. Angażujemy się w animację życia społeczno-kulturalnego w dzielnicy Nowy Port.

Przez kilka lat działalności udało się nam stworzyć Galerię Sztuki Współczesnej, w której możemy wystawiać prace artystów.

Od 2009 r. uczestniczymy w rewitalizacji dzielnicy Nowy Port, aby lepiej służyła swoim mieszkańcom. Uruchomiliśmy inicjatywę domu sąsiedzkiego „Sąsiedztwo Sztuki” jako formę aktywności społecznej mieszkańców, nastawioną na wspólne obcowanie ze sztuką.

Nie zapominamy też o dzieciach i młodzieży, do których kierujemy warsztaty artystyczne, takie jak „Sztuka Puka” oraz organizujemy kolonie artystyczne.

Wpłaty

Ładuję...