Niech Się...Dzieje

Niech Się...Dzieje

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Częstochowa, śląskie

Stwarzanie i zapewnianie warunków dla rozwoju talentów we wszystkich dziedzinach życia ze względu na trudną sytuację materialną; inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego; propagowanie postaw humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych; wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, edukację i wychowanie oraz kulturę i sztukę;  wspieranie działalności na rzecz rozwoju osób utalentowanych w dziedzinie sportu znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Wpłaty

Ładuję...