Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Pławniowice, śląskie

Istniejemy  od 1999 roku.

Pomagamy młodym ludziom  uzależnionym od narkotyków, ich rodzinom i bliskim. Czynimy to z sercem, zgodnie z wyznawanym kodeksem wartości i etyką zawodową, wykorzystując najlepiej, jak tylko potrafimy, posiadaną wiedzę i umiejętności. Uznajemy wyjątkowość i niepowtarzalność człowieka jako osoby, dbamy o jego prawo do odmienności i własnych przekonań. Pamiętamy, że człowiek jest kimś więcej niż posiadana o nim wiedza, a żadna teoria nie tłumaczy w pełni sensu ludzkiego istnienia. 

W ramach naszej działalności:

• Stworzyliśmy  i prowadzimy nowoczesny ośrodek terapii dla  osób uzależnionych od narkotyków pod nazwą Zakład     Lecznictwa Odwykowego „Szansa”. Realizowany w Ośrodku  program psychoterapii uzupełniany jest o wiele niekonwencjonalnych działań typu: zajęcia teatralne,  wyjazdy na obozy terapeutyczno-wypoczynkowe, turnieje piłki nożnej, wyjścia do  kina czy teatru.
• Zajmujemy się profilaktyką, aktywnie działając na rzecz zapobiegania uzależnieniom w szkołach, współpracując z wieloma środowiskami i grupami zawodowymi (nauczyciele, pedagodzy szkolni, kuratorzy, rodzice).
• Realizujemy  duży program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków  oraz ich rodzin. Pomagamy pacjentom, którzy,  zakończyli pozytywnie  leczeniu w Ośrodku  w powrocie do normalnego życia, do szkoły,  do pracy, finansując m.in. kursy zawodowe oraz opłaty za naukę szkolną. Zapewniamy im także  możliwość czasowego i bezpłatnego zamieszkania w naszych mieszkaniach readaptacyjnych,  dzięki czemu nie muszą wracać do swojego starego środowiska.


 

Wpłaty

Ładuję...