Szpital im. Prof. Zbigniewa Religi w Słubicach

typ Szpital

lokalizacja Słubice, lubuskie

Dobro Pacjenta to cel naszego działania

NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. zapewnia Pacjentom profesjonalną opiekę medyczną w zakresie profilaktyki, kompleksowej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji oraz promowania zachowań prozdrowotnych. W 2017 szpital został podłączony do Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Gorzowie Wlkp. i znalazł się w sieci szpitali w ramach reformy polskiego systemu ochrony zdrowia. Posiadamy także system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Zapewniamy naszym pacjentom profesjonalną opiekę medyczną w oddziale: Chorób Wewnętrznych, Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym „rooming-in”, Pediatrycznym, Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W ramach działalności leczniczej prowadzimy Dział Fizjoterapii w Słubicach i Rzepinie oraz zajęcia w ramach Szkoły Rodzenia.

Świadczymy usługi w poradniach: chirurgicznej, ortopedycznej, preluksacyjnej, ginekologicznej, laryngologicznej, urologicznej, neurologicznej, gastroenterologicznej oraz zdrowia psychicznego i medycyny pracy. Udzielamy także świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Diagnostykę prowadzimy w Laboratorium, pracowni RTG, USG, Endoskopii i Tomografii Komputerowej.

Poprawiamy jakość działania, realizując przedsięwzięcia i projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Obecnie realizujemy przedsięwzięcia o łącznej wartości prawie 17 milionów złotych. Dzięki tym środkom wdrażamy usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia, przebudowujemy i doposażamy Szpitalny Oddział Ratunkowy, prowadzimy program rehabilitacji dla mieszkańców słubickiego.

Kontakt:

NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice

tel. 95 758 20 71

www.szpitalslubice.pl

https://www.facebook.com/ NZOZ Szpital im. Prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.