Powstrzymajcie burzę w głowie Michała, zanim odbierze mi go na zawsze

16 747,55 zł (19,2%)
Brakuje jeszcze 70 486,45 zł