Ochronka Jurek

Ochronka Jurek

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Zrzeszamy ludzi pragnących wspierać dzieci pozbawione domu rodzinnego. Naszą misją jest pomagać dzieciom, które doświadczyły dramatu  porzucenia lub zaniedbania psychicznego i fizycznego. Opiekę dzieciom organizujemy w małej placówce socjalizacyjnej (domu dziecka) dla sześciorga wychowanków, zwanej Ochronką „Jurek”.  


Ochronka "Jurek" powstała w roku 1992 i była to pierwsza, profesjonalna, rodzinno-podobna placówka działająca przy Towarzystwie Przywracania Rodziny.

Od 1.01.2004 Ochronka funkcjonuje w Poznaniu przy ul. Ochota 15. Głównym celem naszej działalności jest pomoc dziecku osamotnionemu w powrocie do rodziny naturalnej, o ile jest to możliwe lub umieszczenie go w rodzinie zastępczej czy adopcyjnej. Działalność Ochronki jest możliwa dzięki dotacji otrzymywanej z Urzędu Miasta Poznania oraz darowizn pozyskiwanych od  firm, fundacji oraz  osób indywidualnych.                                                                                           

Do tej pory pomogliśmy 58 dzieciom, z których 16 wróciło do rodziny naturalnej, 17 zostało adoptowanych, 8 umieściliśmy w rodzinach zastępczych, 3 dzieci zostało przeniesionych do innej placówki (Rodzinne Domy Dziecka), 8  usamodzielniliśmy, a 6 oczekuje obecnie w Ochronce na rozwiązanie swojej sytuacji życiowe.

Drodzy Darczyńcy!
Zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy na portalu Siepomaga.pl, rozpoczętą
1.12.2021, w celu pozyskania funduszy na zakup nieruchomości przy ul.
Ochota 15 w Poznaniu, w której funkcjonuje nasz dom dziecka Ochronka
„Jurek” przy Towarzystwie Przywracania Rodziny.
Pomimo że nie zebraliśmy potrzebnej kwoty, Ochronka nadal będzie
kontynuować swoją działalność pod wyżej wymienionym adresem.
Skutecznej pomocy, udzieliła nam bowiem Fundacja Izba Życia, która zakupiła
dom i przekazała go do nieodpłatnego użytkowania Towarzystwu
Przywracania Rodziny.
Zebraną na portalu Siepomaga.pl i koncie specjalnym kwotę pieniędzy w
wysokości razem 64 417,93 zł przekazaliśmy Fundacji Izba Życia na zakup
domu dla Ochronki.
Wszystkim Darczyńcom i przedstawicielom Fundacji serdecznie dziękujemy za
wsparcie finansowe, życzliwość, słowa pociechy i chęć pomocy dzieciom
dotkniętym przez los.
Serdecznie dziękujemy!
Zarząd TPR, Dyrekcja, Wychowawcy i Dzieci z Ochronki „Jurek”

Wpłaty

Ładuję...