Ochronka Jurek

Ochronka Jurek

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Zrzeszamy ludzi pragnących wspierać dzieci pozbawione domu rodzinnego. Naszą misją jest pomagać dzieciom, które doświadczyły dramatu  porzucenia lub zaniedbania psychicznego i fizycznego. Opiekę dzieciom organizujemy w małej placówce socjalizacyjnej (domu dziecka) dla sześciorga wychowanków, zwanej Ochronką „Jurek”.  


Ochronka "Jurek" powstała w roku 1992 i była to pierwsza, profesjonalna, rodzinno-podobna placówka działająca przy Towarzystwie Przywracania Rodziny.

Od 1.01.2004 Ochronka funkcjonuje w Poznaniu przy ul. Ochota 15. Głównym celem naszej działalności jest pomoc dziecku osamotnionemu w powrocie do rodziny naturalnej, o ile jest to możliwe lub umieszczenie go w rodzinie zastępczej czy adopcyjnej. Działalność Ochronki jest możliwa dzięki dotacji otrzymywanej z Urzędu Miasta Poznania oraz darowizn pozyskiwanych od  firm, fundacji oraz  osób indywidualnych.                                                                                           

Do tej pory pomogliśmy 58 dzieciom, z których 16 wróciło do rodziny naturalnej, 17 zostało adoptowanych, 8 umieściliśmy w rodzinach zastępczych, 3 dzieci zostało przeniesionych do innej placówki (Rodzinne Domy Dziecka), 8  usamodzielniliśmy, a 6 oczekuje obecnie w Ochronce na rozwiązanie swojej sytuacji życiowe.