Pies najlepszym przyjacielem człowieka

Zbiórka zakończona
Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparło 29 osób
909,95 zł (10,7%)

Katowice, śląskie

Rozpoczęcie: 7 Maja 2013
Zakończenie: 15 Kwietnia 2014

Jest w Katowicach taka wspaniała szkoła, w kórej uczą się wyjątkowi ludzie.

Jest to Zespół Szkół Specjalnych nr 8, gdzie prowadzony jest oddział dla uczniów z autyzmem. Uczą się tam osoby w wieku od 6 do 21 lat na wszystkich poziomach edukacji. Uczniowie przyjeżdżają do tej szkoły z terenu Katowic, Siemianowic Śląskich, Ornontowic, Chorzowa, Mysłowic i Mikołowa.

Naczelną naszą zasadą w pracy z uczniem, jest podejście do niego, jak do każdej innej osoby, z poszanowaniem godności, autonomii, ograniczeń, potrzeb i możliwości oraz aktywizowanie i uspołecznianie, które pozwoli w przyszłości na w miarę samodzielne funkcjonowanie. W pracy z uczniem stosujemy formy pracy, które uwzględniają wielozmysłowe poznanie rzeczywistości oraz aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym.

Każdy uczeń jest wyjątkowy, dlatego objęty jest indywidualnym programem nauczania uwzględniającym poziom jego funkcjonowania i potencjalne możliwości.

Staramy się utrzymywać rodzinną atmosferę. Wszyscy darzymy się wzajemnym zaufaniem i przyjaźnią. Wiemy, co robimy i dlaczego to robimy. Z uporem dążymy do celu, którym jest jak największa sprawność naszych podopiecznych.

Stosujemy różne rodzaje terapii, aby dotrzeć do tych żyjących w zamkniętym Świecie osób. Jedną z form terapii bardzo pozytywnie wpływającą na osoby autystyczne, czyli silnie wycofujące się z kontaktu społecznego, jest dogoterapia. Pieski wpływają na zmysły dziecka autystycznego, co pozwala czerpać radość z kontaktu z żywą istotą i w rezultacie prowadzi do poprawy zachowania w kontaktach społecznych i jest wspaniałą formą rehabilitacji.

I właśnie chcielibyśmy prosić o pomoc w zbiórce środków na dogoterapię dla tych wspaniałych dzieciaków. Potrzebna jest kwota 8000 zł, co zapewni rehabilitację dzieci przez cały rok szkolny.

Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. My w to nie wątpimy!

Pomogli

Ładuję...

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparło 29 osób
909,95 zł (10,7%)