Fundacja KRŚ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Jesteśmy osobami, którym leży na sercu pomoc więźniom i ich rodzinom. Od 2013 jako Fundacja realizujemy ten cel poprzez spotkania w zakładach karnych, wsparcie inicjatyw edukacyjnych i integracyjnych dla rodzin, przygotowywanie wyprawek szkolnych dla dzieci i paczek dla osadzonych.

Więźniowie to jedna z najbardziej wykluczonych grup na świecie, są odizolowani i odcięci od społeczności. Często pozostają bez perspektyw po odbyciu wyroku. Ich rodziny cierpią z powodu ich przeszłości. Wielu z nich nigdy nie usłyszy, że może zacząć od nowa. Wierzymy, że jedno działanie czy spotkanie może być “iskrą zapalną”, która zmieni życie drugiego człowieka. 

Dlatego regularnie wysyłamy do więzień czasopisma, książki i materiały. Zorganizowaliśmy projekcje filmowe i spotkania. Wspieraliśmy również organizację spotkań rodzinnych więźniów z dziećmi. Regularnie otrzymujemy świadectwa i podziękowania więźniów, którzy nierzadko są wzruszeni świadomością, że są dla kogoś ważni, że ktoś o nich walczy i jest gotów okazać im wsparcie.