Our Future Foundation

Our Future Foundation

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdynia, pomorskie

Celem Our Future Foundation jest wspieranie rozwoju edukacyjnego i zawodowego ambitnej młodzieży z całej Polski. Fundacja pełni swoją misję, zapewniając podopiecznym kompleksową pomoc w procesie rekrutacji na najlepsze światowe uczelnie i wyboru wymarzonej ścieżki kariery. Przy współpracy z Partnerami oferuje uzdolnionym licealistom programy stypendialne i mentoringowe, łączy młodych liderów z ludźmi sukcesu oraz przyszłymi pracodawcami, a także organizuje liczne wydarzenia, integrujące środowisko zmotywowanych do działania młodych Polaków. Poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych, Fundacja przyczynia się nie tylko do poszerzenia horyzontów i sukcesu swoich wychowanków, ale również do długofalowego rozwoju kraju poprzez budowanie kadr zdolnych do sprostania prawdziwie globalnym wyzwaniom.