Ogród terapeutyczny dla niepełnosprawnych dzieci

Zdjęcie zbiórki
Zbiórka zakończona
Zgłaszający zbiórkę: Fundacja Pomocy Dzieciom
Bagno, dolnośląskie
Rozpoczęcie: 7 Października 2009
Zakończenie: 1 Września 2010

Rezultat zbiórki

Dzięki zebranym środkom w ramach tej akcji udało nam się do tej pory przygotować teren pod budowę ogrodu.

Usunęliśmy szpecące powojskowe zabudowania garażowe, uporządkowaliśmy teren. Dzieki temu przez wakacje aż do dzisiaj dzieci niepełnosprawne z naszego Centrum miały możliwość w odpowiednich warunkach korzystać z zajęć hipoterapii oraz uczestniczyć w plenerowych zajęciach integracyjnych.

Aktualnie rozpoczynamy prace pielęgnacyjne zabytkowych drzew mieszczących się na terenie Fundacji, będącym częścią pięknego parku Habsburgów. Dotychczas ponieśliśmy koszty w wysokości 36 000 zł. Jeszcze wiele pracy przed nami.
Dziękujemy Wszystkim POMAGACZOM.

Opis zbiórki

Niepełnosprawne dzieci poszkodowane przez los, często skazane są na ciągłe pobyty w szpitalach lub w łóżku. Chcemy, by miały możliwość szybszej i efektywniejszej rekonwalescencji w warunkach zbliżonych do naturalnych, by nauczyły się poruszać o własnych siłach czy „poznawać świat” różnymi zmysłami.

 

Stworzyliśmy specjalistyczną placówkę rehabilitacyjno-edukacyjną dla dzieci. Udało nam się pozyskać na własność duży teren wraz z zabudową w centrum miasta Żywca i po wielu latach pozyskiwania środków i remontów (stan otrzymanej nieruchomości był zatrważający) odnowić budynek główny. Dziś służy on nie tylko małym potrzebującym podopiecznym (Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci zapewnia codzienną, kompleksową pomoc ok. 200 dzieciom niepełnosprawnym i wymagającym rehabilitacji), ale również jest wizytówką miasta.

 

To jednak nie koniec naszych działań. Teraz chcemy zagospodarować ten piękny, zabytkowy teren, który przez wiele lat źle wykorzystywany a potem opuszczony, popadł w ruinę. W miejsce zniszczonych, nieużytkowanych, szpecących zabudowań (patrz zdjęcia obok) chcemy wykonać piękny „Ogród Terapeutyczno Edukacyjny” dla dzieci.

 

Mała architektura ogrodu i wykonane nowe nasadzenia roślin będą pełniły funkcję „pomocy dydaktycznej” w naszej codziennej pracy z niepełnosprawnymi dziećmi:

 

- ścieżki z różnego rodzaju podłoży posłużą dzieciom z zaburzeniami lokomocji do nauki poruszania się o własnych siłach, o kulach, na wózku inwalidzkim w warunkach nie sali gimnastycznej, lecz naturalnych, takich jakie spotkać mogą na co dzień

- specjalne urządzenia na placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz zaburzeniami zmysłu równowagi, koordynacji i tzw. sensomotoryki

- odpowiedni dobór roślin pomoże dzieciom z zaburzeniami zmysłów wzroku, dotyku, węchu w nauce „doznawania świata”

 

Koszt usunięcia istniejących zabudowań, wykonania wszelkich prac oraz zakupu nowych urządzeń rehabilitacyjnych jest bardzo wysoki i wyniesie ok. 500.000 zł. Projekt będziemy realizowali etapami - aktualnie poszukujemy środków na przygotowanie terenu i wykonanie ścieżek terapeutycznych. Mamy już 50.000 zł. Naszym celem jest zebranie części kosztów stanowiących tzw. wkład własny do projektów z UE w wysokości kolejnych 50.000 zł. Mamy nadzieję, że pozostałe kwoty uda nam się pozyskać w formie dotacji.

 

Stąd nasza ogromna prośba o wsparcie POMAGACZY. Wiemy, że kwota jest wysoka, ale wierzymy, że razem uda nam się zebrać potne pieniądze i uszczęśliwić niepełnosprawne dzieciaki. Z góry bardzo Wam dziękujemy!

Ta zbiórka jest już zakończona. Wesprzyj innych Potrzebujących.

Obserwuj ważne zbiórki